Het schooladvies en de Cito-toets

On 19 april 2018 by redactie

Het schooladvies en de Cito-toets

Het schooladvies en de Cito-toets vormen veel ouders een heikel punt. Want wanneer ga je met de leerkracht in discussie over het schooladvies en wat is de kracht van een goede Cito-toets trainer?

In dit artikel geven we antwoord op 8 veel gestelde vragen over schooladviezen, Cito-toetsen en het trainen voor de Cito-toets.

Wat is de Cito-toets?

De Cito-toets is de verplichte eindtoets die leerlingen maken in groep 8. De toets brengt vaardigheden in kaart op het gebied van rekenen en taal en kan dus bepalen welk niveau voor vervolgonderwijs het beste bij kinderen past.

Welk niveau haalt mijn kind?

Dat is afhankelijk van de Cito-score en verschilt soms per regio. Een hoge score, tussen de 545 en 550 zal leiden tot een advies vwo (eventueel met gymnasium) en een score tussen de 520 en 535 zal uitkomen in het VMBO. Alles onder de 520 zal eerder naar lwoo en praktijkonderwijs neigen en tussen 535 en 545 leidt richting de havo.

Wat is een schooladvies?

De Cito is niet de toets die bepaalt naar welke vervolgschool kinderen kunnen gaan. Dat doet het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies wordt gebaseerd op andere toetsen, ook LVS toetsen van Cito, en methodetoetsen, werkhouding en soms wordt ook echt rekening gehouden met de wens van een kind. Dat schooladvies is bindend. Met andere woorden: havo is havo en geen vwo. Met een havo-advies kun je je kind aanmelden bij het vwo, maar toegelaten zal het niet worden.

Wat doe ik als ik het oneens ben met het advies?

Het gebeurt vaak dat ouders heel andere verwachtingen hebben van hun kind dan het schooladvies. Dat is jammer, maar kan gebeuren. Het beste ga je dan met de leerkracht in gesprek en leg je dit op een goede en eerlijke manier uit. De leerkracht kan dan besluiten het advies later te heroverwegen.

Wat is zo’n heroverweging?

Bij een heroverweging is er sprake van een Cito-score die hoger is dan het schooladvies. Het nadeel is dat die score pas ergens in mei bekend is en de kinderen dan al ingeschreven moeten zijn. Een heroverweging kan echter wel zorgen dat een kind op het laatste moment toch nog wisselt van klas of soms zelfs van school. Middelbare scholen houden rekening mee met het feit dat dit kan gebeuren en hebben doorgaans plekken over in de klas, zodat heroverwogen kinderen kunnen plaatsnemen.

Wat doet een Cito-trainer?

Een Cito-trainer is eigenlijk een soort van oefenboekje om de Cito mee te trainen. Handig als je nog even alle belangrijke zaken van die toets door wil nemen voordat je kind de toets ook echt moet gaan maken. Een Cito-trainer zal ervoor zorgen dat een kind weet wat het kan verwachten op de Cito-toets en dus ook tot hogere resultaten kan komen.

Wanneer moet je een trainer wel gebruiken?

Als het advies lager is en de leerkracht denkt dat oefenen zinvol kan zijn. Maar belangrijker nog: als je kind het zelf ook ziet zitten. Wanneer je kind ontevreden is met het resultaat en jullie samen denken dat het hoger kan, kun je een Citotrainer overwegen.

Wanneer moet je een trainer niet gebruiken?

Je moet een Citotrainer nooit en te nimmer gebruiken om een leerling van een laag advies naar een hoge klas te krijgen, als je zelf ook weet dat het er niet in zit. Soms lastig om toe te geven, maar een hoger advies zal leiden tot een hogere klas en dus ook tot hogere verwachtingen gedurende de hele schoolloopbaan. Kinderen kunnen daar gestrest en ongelukkig van worden. Dat wil je als ouder natuurlijk niet en kun je dus beter vermijden. Train alleen als je kind dat zelf ook ziet zitten.

Comments are closed.